Automotive

Třídění

Třídění

3D měření

3D měřeníNiara - QRP služby pro Automotive
  Třídění a rework

  • Vizuální kontrola a třídění dílů vč. použití optických zařízení
  • Prověření funkce pohyblivých dílů vč. měření silových veličin a momentů, popř. elektrických hodnot
  • Korekce, úpravy a mechanické opracování dílů s odchylkou od specifikace
  • Čištění, konzervace, popř. balení dílů dle požadavků zákazníka

 • Materiální vybavení
  • Ruční řezné a brusné nástroje, lupy, endoskopy, sdružená elektrické měřidla(V/A/Ω)
  • Posuvná měřidla, kalibry, tvarové/prostorové šablony
  • Obráběcí a tvářecí stroje
  • 3D měřící zařízení ZEISS

 • Metodika a dokumentace
  • Zpracování postupů na opravu pro každou jednotlivou zakázku ve shodě s QAS zákazníka
  • Dokumentace znaků, hodnot a veličin pro celý rozsah provedení, archivace dle typu a povahy dílu
  • Na dobu podle požadavku zákazníka

 • Místo provedení a reakční čas
  • Dle povahy a druhu neshody přímo u zákazníka nebo externě v prostorách dodavatele služby
  • Schopnost reagovat na požadavek zákazníka do 30minut v cyklu 24 hodin x 7 dnů vtýdnu
  • Vlastní doprava

  Lidské zdroje a kompetence

  • Tým motivovaných a kvalifikovaných pracovníků, kteří procházejí pravidelným školícím a tréningovým procesem
  • Každý operátor vlastní kvalifikační průkaz (skill matrix), prokazující příslušnou úroveň odbornosti

 • Skladba klíčových odborností pro QRP
  • Inspektor kvality
  • Supervizor
  • Resident inženýr
  • Technik měřícího střediska
  • Externí projektový manager
  • Outsourcing manager

  • Společnost Niara disponuje aprobovaným personálem poskytujícím školení a odborný výcvik pro oblasti Lean Production, Lean Management, Lean Procesy a ProjektManagement.
  • Součástí může být personální podpora při aplikaci v dílenských podmínkách klienta formou Oursourcing managementu
  • Měřící středisko Niara poskytuje možnosti outsourcingu 3D měření a přímou aplikaci procesu vzorkování pro subdodavatele i finálního zákazníka v rámci procesů PPAP/APQP

  Metodika a procesy

  • Aplikace „Lean Managementu“ a principů QM Systému při přípravě podkladů a dokumentů pro realizaci QRP u zákazníka z úrovně techniků a managementu dodavatele
  • Závazné uplatnění „Lean“ procesů a nástrojů všemi operátory při realizaci QRP zákázek

 • Hlavní aplikační metody a nástroje
  • 8-D report
  • 5S
  • FIFO
  • Poka-Yoke
  • SW - standardizace/unifikace pracovních postupů
  • SPC
  • 7 druhů ztrát

  • CIP - principy trvalého zlepšování
  • Průběh přípravy a realizece zakázek dle struktury a principů PRINCE2-ProjektManagementu v rozsahu zadavatel  zákazník vč. organizačního, technického a finančního vyhodnocení
  • Archivace dokumentace Obchodních případů vč. všech povinných dokumentů pro QS, EMS, H&S, případně dalších dle specifických požadavků zákazníka

  Reference (výběr)

  Kompetence a oprávnění